Nominacja Prof. Artura Kusia na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

W związku z nominacją Prof. Artura Kusia na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie chcemy poinformować, że Prof. Kuś nie będzie brał dalszego udziału w pracach grupy eksperckiej Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji.
Jednocześnie pragniemy Panu Profesorowi gorąco pogratulować nominacji i życzyć dalszych sukcesów zawodowych.

Piotr Gołdyn
Prezes
Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji

FORUM EKSPORTU 2017 Polski eksport w gospodarce globalnej

Poniżej zaproszenie i program Forum
zaproszenie

Wystąpienie prezesa PICLiS Pana Piotra Gołdyna na Forum Eksporterów w Lublinie

                   Eksport Pośredni w Świetle UKC i Ustawy o VAT

Dzień dobry Państwu

Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie, jest to dla mnie duże wyróżnienie, że mogę wystąpić przed Państwem w tak zacnym gronie.

Bodźcem do podjęcia tematu eksportu pośredniego była dla mnie dyskusja nad definicją eksportera, którą odbyliśmy na jednym ze spotkań Konfederacji Europejskich Agencji Celnych CONFIAD, którego jesteśmy członkiem i będąca przedmiotem doprecyzowania przez KE. Intencją KE jest doprecyzowanie definicji eksportera tak aby była łatwiejsza do zinterpretowania i nie budziła wątpliwości w świetle prawa celnego i podatkowego. Zmiany te nie wpłyną jednak na dotychczasowe założenia, konstrukcję prawną i statut eksportera tak więc mogę przeprowadzić swoją analizę w oparciu o aktualne UKC i Ustawę o VAT. Mój przewód dotyczyć będzie eksportu pośredniego.
Czytaj dalej

Pismo w sprawie KAS- odpowiedź MF na stanowisko PICLiS

Szanowni Państwo,

Poniżej przypominamy treść naszego stanowiska w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej KAS w województwie lubuskim i odpowiedź Ministerstwa Finansów w tej sprawie.
Czytaj dalej

Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 5/2017

W dniu 11 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dot. kodów 9401 i 9403

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_045_R_0005&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/242 z dnia 10 lutego 2017 r. wszczynające przegląd rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/184 i 2016/185 (rozszerzających ostateczne cła wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu) w celu ustalenia możliwości przyznania zwolnienia od tych środków jednemu producentowi eksportującemu z Malezji, uchylenia cła antydumpingowego w odniesieniu do towarów przywożonych przez tego producenta eksportującego oraz objęcia rejestracją towarów przywożonych przez tego producenta eksportującego
Czytaj dalej

Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 2/2017

W dniu 20 stycznia 2017 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/94 z dnia 19 stycznia 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036
Czytaj dalej