Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

Miło nam jest poinformować Państwa, że Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji z dniem 27.10.2021 r. została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.
Dzięki temu członkostwu będziemy mogli brać udział w posiedzeniach zwoływanych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, wydawać opinie oraz występować z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.