Kolejna nowelizacja art. 33a

Ministerstwo Finansów
Departament Cła i Podatków

Kolejna nowelizacja art. 33a ustawy o VAT diametralnie zmienia warunki świadczenia usług przez
agencje celne w zakresie zgłoszeń celnych z zastosowaniem art.33a pozwalającego importerowi na rozliczenie VAT w deklaracji podatkowej. O ile dotychczas można było w bardziej lub mniej skuteczny sposób „przypilnować” i sprawdzić podatnika/importera z prawidłowości rozliczenia podatku VAT przy pomocy deklaracji podatkowej, przesyłanej przez podmiot, agencji celnej o tyle od 01.10.2020 będzie to praktycznie niemożliwe. Wprowadzana przez MF zmiana dotycząca połączenia nowego
pliku JPK z deklaracją podatkową spowoduje, że wszystkie transakcje handlowe zostaną zapisane w jednym pliku JPK co będzie oznaczało dla podatnika udostępnienie agencji celnej wszystkich danych o obrocie firmy, łącznie z danymi kontrahentów, również tych funkcjonujących w obrocie krajowym, których dane nie są potrzebne do rozliczenia podatku VAT przy zastosowaniu art. 33a w zgłoszeniu celnym. Oznaczać to będzie, że podatnik nie udostępni tych danych i agencja celna nie będzie mogła zweryfikować wartości podatku naliczonego w zgłoszeniu celnym z kwotą wykazaną przez podmiot w JPK. Wobec powyższego jaka agencja celna zdecyduje się podjąć ryzyko dokonywania zgłoszeń celnych z zastosowaniem art. 33a nie mogąc zweryfikować prawidłowości danych i odpowiadać solidarnie za ewentualne błędy lub braki popełnione przez importera zgodnie z zapisami art. 33a ? Od samego początku wprowadzenia tych regulacji staliśmy jako Izba na stanowisku, że nie możemy odpowiadać za nie swoje błędy lub uchybienia. Ustawodawca nie powinien stosować regulacji typu „kowal zawinił, Cygana powiesili”. Zostajemy całkowicie bezbronni wobec takich regulacji prawnych i znów część importu zostanie przekierowana do obcych portów na odprawy fiskalne, które niezmiennie odbywają się według identycznych zasad od wielu lat dzięki czemu charakteryzują się
stabilnością i przewidywalnością co zarówno dla importerów jak i agencji celnych jest rzeczą kluczową. Niestety tak niestabilne prawo prowadzi do utraty zaufania wobec organów Państwa i nie służy rozwojowi gospodarki opartej w dużej mierze na obrocie towarowym z całym światem.

Z poważaniem
Piotr Gołdyn
Prezes Izby

Możliwość komentowania jest wyłączona.