Media wydają się być bardziej zainteresowane tematem problemów naszej branży …

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym przez portal Onet.pl w którym głos zabrali Prezes Polskiej Izby Cła i Logistyki Piotr Gołdyn, nasi członkowie oraz inne osoby związane z branżą.
Poniżej mały urywek tego, o czym możecie przeczytać w artykule: “Zerwane kontrakty, utrata tysięcy miejsc pracy i rynków zbytu i ostatecznie bankructwo — to grozi polskim firmom, które cierpią przez ostatnie sankcje Unii Europejskiej (…) (…) — My z tego wszyscy żyjemy, całe rodziny, ale również celnicy. Sankcje spowodują pewnego rodzaju perturbacje, ale to tylko chwila moment. Wszystko, co szło z Białorusi, będzie teraz jechało przez Ukrainę i przejedzie – tłumaczy Gołdyn. Jak wyjaśnia, odkąd wybuchła wojna, obroty z Ukrainą wzrosły o ok. 20 proc., bo do agencji celnych wróciły firmy, które ściągały towary z Białorusi, a teraz ściągają je przez Ukrainę. — Co finalnie jest paradoksem samym w sobie — zaznacza Gołdyn.”
Link do całego artykułu: https://wiadomosci.onet.pl/bialystok/sankcje-ue-bialorus-wprowadza-zakaz-wjazdu-ciezarowek-polskie-firmy-ponosza-straty/cb8b675

List do władz Państwa

Publikujemy Państwu list otwarty Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji skierowany do władz Państwa z prośbą o objęcie naszych podmiotów tarczą finansową z uwagi na skutki jakie ponosimy w związku z toczącą się wojną za naszą wschodnią granicą

Komunikat w związku z sytuacją na Ukrainie

W związku z aktualną sytuacją na Ukrainie przekazujemy na prośbę Administracji Celno-Skarbowej apel, by osoby odpowiedzialne za organizację konwoju z pomocą humanitarną zwróciły uwagę na poniższe szczegóły:
1. dla konwoju należy dokonać odprawy celnej eksportowej w urzędzie celnym wewnętrznym, właściwym ze względu na załadunek; pozwoli to na znaczące skrócenie czasu odprawy celnej na przejściu granicznym.
2. towary należy ująć w jednej pozycji taryfy celnej i dołączyć do zgłoszenia celnego specyfikację towarową.
Zachowanie powyższych reguł pozwoli na uniknięcie problemów i znaczące przyspieszenie załatwienia formalności celnych na przejściu granicznym.
Prosimy również, by w miarę możliwości nie pobierać opłat za pomoc przy organizowaniu odprawy celnej konwoju.

Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

Miło nam jest poinformować Państwa, że Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji z dniem 27.10.2021 r. została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.
Dzięki temu członkostwu będziemy mogli brać udział w posiedzeniach zwoływanych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, wydawać opinie oraz występować z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczych.

dot. szczepień przeciwko COVID-19 dla funkcjonariuszy Służby Celnej

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji chciałbym zwrócić się do Pana Ministra by planowanymi szczepieniami przeciwko wirusowi COVID przewidzianymi dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej objąć również agentów celnych.
Agenci celni są specjalną w mojej ocenie grupą zawodową, będąca pomostem i łącznikiem między Krajową Administracją Skarbową a importerami, eksporterami i firmami transportowymi. Z tego względu jest to grupa narażona na znaczne ryzyko zakażenia COVID. W związku z tym byłoby bardzo pożądane, gdyby ta grupa została zaszczepiona łącznie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, z którą to w sposób bliski i bezpośredni na co dzień współpracuje.

Z poważaniem

Piotr Gołdyn
Prezes Izby

Stanowisko dot projektu

Szanowni Państwo

W dniu 08.12.2020 r. z inicjatywy Departamentu Cła i Podatków Ministerstwa Finansów i w odpowiedzi między innymi na uwagi złożone przez naszą Izbę do nowelizacji art. 33a ustawy o VAT chciałbym krótko przedstawić zaproponowany przez Departament Cła i Podatków przy wsparciu prezesa PISIL pana Marka Tarczyńskiego i przedstawiciela firmy doradczej ATNEO pana Rafała Pogorzelskiego kierunek dalszych działań zmierzających do zmiany niekorzystnych w tej formie zapisów dla agencji celnych. Co do zasady wszyscy dyskutanci wraz z przedstawicielami MF zgodzili się, że obecne zapisy art. 33a nie mogą pozostać w takiej formie. Wszyscy uznaliśmy, że są one krzywdzące a nawet niebezpieczne pod względem finansowym dla agencji celnych, która nie dość, że nie ma wpływu na działanie swojego klienta (złożenia prawidłowych rozliczeń w deklaracji podatkowej) jak również bezwzględny brak możliwości dokonania korekty celem sprostowania ewentualnych błędów popełnionych u klienta, powodują, że stosowanie zgłoszenia celnego z zastosowaniem art. 33a stało się ekstremalnie niebezpieczne. Niestety po ustaleniu stanu faktycznego w jakim znalazły się agencje celne po wprowadzeniu nowego JPK nasze propozycje wyjścia z tej trudnej sytuacji były już zgoła odmienne. MF z góry założyło, że nie odstąpi od razu od solidarnej odpowiedzialności tylko będzie stopniowo „luzowało” obostrzenia.

Jako prezes Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji przyjąłem najbardziej jednoznaczne i daleko idące rozwiązanie, bezwzględne usunięcie zapisów o solidarnej odpowiedzialności za błędy czy uchybienia nie powstałe w agencji celnej i nie przez nią zawinione. Agencja celna jako podmiot gospodarczy w swoim zakresie działalności zobowiązana jest do starannego i profesjonalnego przygotowania zgłoszenia celnego, reprezentowania swojego klienta (podmiot Importujący) przed organami celno-skarbowymi w oparciu o udzielone pełnomocnictwa celne. Agencja celna nie ma w zakresie swojej działalności prowadzenia czynności księgowych czy rozliczeń wewnętrznych podmiotu importującego. Co najwyżej może we współpracy z nim ustalić zgodność wysokości należności podatku importowego VAT z tytułu zadeklarowanych zgłoszeń celnych do wartości wpisywanych przez podmiot do deklaracji podatkowej. Podatnik (podmiot importujący) jest tak samo dostępny i weryfikowalny w systemach służby celno-skarbowej jak agencja celna. Nie ma w tym zakresie żadnych różnic. Dlaczego więc agencja celna ma być podmiotem bardziej lub mniej wiarygodnym niż podmiot, który reprezentuje ? Co ma o tym przesądzać ? Jaki jest udział wynagrodzenia agencji celnej do wysokości należności z tytułu VAT (zasada proporcjonalności) ?

W czasie składania propozycji przez pozostałych uczestników spotkania padły różne propozycje miedzy innymi propozycja możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej z czym bezwzględnie należy się zgodzić (zakładając oczywiści odrzucenie mojej propozycji całkowitego zwolnienia z odpowiedzialności solidarnej agencje celną) w „okresie przejściowym”

Padła również propozycja ograniczenia stosowania zgłoszenia celnego z zastosowaniem art. 33a do agencji celnych posiadających AEO na co nie ma naszej zgody, ponieważ certyfikat AEO nie ma żadnego związku z wiarygodnością podmiotu importującego, który jeśli będzie chciał dokonać jakiejkolwiek malwersacji to to zrobi nie zależnie od posiadania AEO przez agencję celną, ponieważ jak już wspominałem nie ma ona żadnego instrumentu kontrolnego czy przymusowego wpływającego na funkcjonowanie podatnika, którego reprezentuje.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, którego nie podnosiliśmy w trakcie naszego spotkania a mianowicie w obrocie wewnątrzwspólnotowym rozliczenie VAT w deklaracji podatkowej jest standardem gdzie ilość dokonywanych dostaw/nabyć jest niewspółmiernie wyższa od tego co stanowi omawiany import a nie stosuje się tam żadnych dodatkowych wymogów tj. certyfikatów, pozwoleń, zabezpieczeń, obostrzeń. Dlaczego więc założenie, że omawiana procedura importu niesie za sobą takie ryzyko nadużyć i to na dodatek przy użyciu agencji celnej ?

Czekamy z niecierpliwością na propozycje Ministerstwa Finansów i na dalszą konstruktywną dyskusję. Mam nadzieję, że wypracujemy stanowisko, które będzie zadowalające obie strony. Interes Skarbu Państwa musi być bezwzględnie zabezpieczony co nie podlega dyskusji, niemniej jednak musi to być zrobione z poszanowaniem środowiska przedsiębiorców, którzy ten budżet w dużej mierze tworzą.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Piotr Gołdyn Prezes Izby