Nie takich zmian oczekiwaliśmy!!!

Poniżej publikujemy analizę naszego Radcy Prawnego Pana Pawła Polakowskiego z którą utożsamiają się również nasi lokalni funkcjonariusze celni.

Liczę na poddanie szczegółowej analizie znowelizowanych zapisów w art. 33a i rychłej ich zmiany.

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości

Prezes Izby

Piotr Gołdyn

Opinia do zmian w 33a.
Przepisy te rozumiem w ten sposób:

  • rozliczenie podatku importowego w deklaracji VAT przysługuje każdemu podatnikowi VAT (ust. 1)
  • jeżeli podatnik nie ma AEO lub nie ma pozwolenia na procedurę uproszczoną zgłoszenie musi być przygotowane przez przedstawiciela pośredniego lub bezpośredniego (ust. 2 pkt 3, ust. 2d)
  • jeżeli podatnik nie rozliczył podatku w deklaracji VAT, to traci prawo do rozliczenia podatku w deklaracji i musi zapłacić podatek z odsetkami (ust. 7) – w mojej ocenie oznacza to, że spóźnienie z deklaracją VAT, pomyłka co do kwoty powoduje automatycznie powstanie obowiązku zapłaty podatku z odsetkami, nie można nic nadrobić, uzupełnić czy skorygować
  • jeżeli zgłoszenie celne jest przygotowane przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego, to odpowiada on solidarnie za podatek (ust. 8) – solidarna odpowiedzialność dotyczy zarówno przedstawiciela pośredniego (który i tak by odpowiadał za podatek) jak i przedstawiciela bezpośredniego
  • przedstawiciel nie odpowiada solidarnie za podatek, jeżeli podatnik ma AEO lub posiada pozwolenie na procedurę uproszczoną (ust. 8a)

Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych.

Szanowni Państwo,

ze względu na wieloletnią współpracę, z Państwa organizacjami, w realizowanym projekcie pn. Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych, pozwalam zwrócić się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie, wśród swoich członków, informacji o możliwości uzyskania przez polskich przedsiębiorców dofinansowania na działania promujące i wspierające eksport.
W ramach realizowanego przez MR projektu, udzielane są polskim przedsiębiorcom – w formule de minimis – dotacje na uzyskanie certyfikatu wyrobu, publikację wydawnictw, organizację konferencji/szkoleń/seminariów oraz udział w targach/wystawach.
Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej (link poniżej).

https://www.gov.pl/web/rozwoj/instrumenty-wsparcia-eksportu

Zapraszamy do udziału w naszym projekcie w 2020 r.

Z poważaniem

Małgorzata Wichrowska

Spotkanie z przedstawicielami firm kurierskich.

W dniu 26 listopada przedstawiciele PICLiS wzięli udział w Ministerstwie Finansów w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zmian związanych z wdrożeniem pakietu e-commerce. Ministarstwo Finansów poinformowało o planowanych zmianach w zakresie modelu odpraw celnych w obrocie pocztowym i kurierskim. Zmiany miałyby wejść w życie od 2021 roku. W załączeniu udostępniona na spotkaniu prezentacja obrazująca planowane zmiany.

Targi Translogistyka

Szanowni Państwo
Targi Translogistyka zakończone. Zainteresowanie naszym regionem i ofertą transgraniczną oferowaną przez instytucje i firmy w Świecku , Frankfurt Oder, Eisenhuttenstadt , ogromne !!!
Bardzo dziękujemy za odwiedziny naszego stanowiska a wszystkim partnerom za wspaniała współpracę 

Do zobaczenia
Piotr Goldyn
Prezes Zarzadu

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie TransLogistica

Będziemy reprezentować polsko-niemiecki region logistyczny i gospodarczy podczas tegorocznych targów Translogistica w Warszawie. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie TransLogistica Poland to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe dla osób związanych z transportem, spedycją i logistyką oraz dla producentów i dystrybutorów wszelkiego rodzaju, a więc przedsiębiorstw korzystających lub poszukujących usług TSL.

Zapraszamy: Odwiedź nas 5 listopada 2019 r. podczas panelu dyskusyjnego „CROSS-BORDER LOGISTICS AND MULTIMODALITY IN THE GERMAN-POLISH BUSINESS REGION“ i zasięgnij informacji o rozwoju kompleksowej oferty usług i infrastruktury oraz przykładach dobrych praktyk w polsko-niemieckim regionie gospodarczym i lokalizacji logistycznej w kontekście transgranicznym. Porozmawiaj z nami oraz wybitnymi reprezentantami swoich branż z BNP Paribas, PCCI, KSSSE i PICLIS.
Ponadto możecie nas i naszych partnerów KSSSE i PICLiS znaleźć na wspólnym stoisku „German-Polish Business Region“ w hali 1, stoisko B29.

Czekamy na Ciebie. Aby umówić się na spotkanie skontaktuj się z nami wcześniej (Pani Irina Kania, +491702477197, kania@icob.de) lub spotkajmy się na miejscu.

Serdecznie pozdrawiamy

Sybille Rehse & Irina Kania

Investor Center Ostbrandenburg GmbH
Operator of the World Trade Center Frankfurt (Oder) – Slubice
Im Technologiepark 1
15236 Frankfurt (Oder)

T. +49 335 557 2203
F. +49 335 557 1310
M. +49 170 247 71 97
e-mail: kania@icob.de
homepage: www.icob.de | www.gvz-ffo.de

Gratulacje dla dr. hab.Ewy Gwardzińskiej

W imieniu Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji mam zaszczyt złożyć najserdeczniejsze gratulacje z tytułu uzyskania najwyższego stopnia naukowego, doktora habilitowanego, Pani Ewie Gwardzińskiej, członkini Rady Programowej naszej Izby.

Życzymy kolejnych osiągnięć naukowych oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Szanowni Państwo

Mam przyjemność przedstawić Państwu opinię Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji w zakresie ; projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych sygn.. DDR-V.0210.1.3.2019.

Projekt dotyczy zmiany art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od towarów i usług w szczególności art. 33a ust. 1 otrzymuje brzmienie ;

podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów”

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji w odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca 2019 r. nr DDR-V.0210.1.3.2019 dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych uprzejmie informuję, że nasza Izba nie wnosi zastrzeżeń do projektu.

Ze swojej strony pragniemy wyrazić nasze zadowolenie w szczególności z umożliwienia przedsiębiorcom odpraw celnych z rozliczeniem importowego podatku VAT w deklaracji podatkowej. Taka zmiana, jednoznacznie korzystna dla samych przedsiębiorców, będzie jednocześnie w dłuższej perspektywie korzystna dla pozostałych podmiotów, np. portów oraz dla budżetu, gdyż zachęci ona przedsiębiorców dotychczas dokonujących odpraw w innych krajach UE do przeniesienia odpraw celnych do Polski. Spowoduje to nie tylko zwiększenie ruchu np. w polskich portach, ale również na zwiększenie wpływów z tytułu ceł.

Uzasadnienie projektu ustawy jest szczególnie istotne dla Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji a w konsekwencji dla wszystkich agencji celnych operujących na polskim rynku, które wielokrotnie wskazywały na zagrożenie wykluczenia ze stosowania art.33a ze względu na konieczność zastosowania procedury uproszczonej a w konsekwencji przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za podmioty zgłaszające towary importowane w Polsce.

Takim wykluczeniem wg analizy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zostało dotkniętych około 20 tys. podmiotów nie mogących skorzystać z przywileju stosowania art. 33a co niekorzystnie wpłynęło na rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw ze względu na zmniejszoną płynność finansową. W konsekwencji podmioty te chętnie korzystały z odpraw fiskalnych w portach naszych sąsiadów, które takie odroczenia oferują, powodując poważną konkurencję dla naszych portów i rodzimych agencji celnych.

Konkludując, cieszymy się z nowej regulacji i w dalszym ciągu polecamy nasze doświadczenie zawodowe w przyjmowaniu kolejnych rozwiązań ustawowych z zakresu cła i podatków.

Z poważaniem

Piotr Gołdyn

Prezes Izby

Studia podyplomowe

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej we współpracy z Polską Izbą Cła, Logistyki i Spedycji (PICLiS), Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników, Lubelskim Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (LZMPD) oraz Raben Logistics Polska pragnie zaprosić Państwa do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania Transportem Spedycją i Logistyką.

Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele nauki, praktycy biznesu zarządzający łańcuchami dostaw, pracownicy Ministerstwa Finansów, organów celno-skarbowych oraz menadżerowie firm stosujących w praktyce nowoczesne rozwiązania w zakresie Transportu, Spedycji i Logistyki.

Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów wyższych, osób zainteresowanych podjęciem pracy w branży TSL, absolwentów kierunku logistyki, pracowników przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerów transportu, spedytorów i operatorów usług logistycznych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać możliwość wpisu na listę Agentów Celnych.

Wszystkie informacje dostępne na stronie: https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-tudiow,118,zarzadzanietransportem-spedycja-logistyka,72777.chtm