Media wydają się być bardziej zainteresowane tematem problemów naszej branży …

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym przez portal Onet.pl w którym głos zabrali Prezes Polskiej Izby Cła i Logistyki Piotr Gołdyn, nasi członkowie oraz inne osoby związane z branżą.
Poniżej mały urywek tego, o czym możecie przeczytać w artykule: “Zerwane kontrakty, utrata tysięcy miejsc pracy i rynków zbytu i ostatecznie bankructwo — to grozi polskim firmom, które cierpią przez ostatnie sankcje Unii Europejskiej (…) (…) — My z tego wszyscy żyjemy, całe rodziny, ale również celnicy. Sankcje spowodują pewnego rodzaju perturbacje, ale to tylko chwila moment. Wszystko, co szło z Białorusi, będzie teraz jechało przez Ukrainę i przejedzie – tłumaczy Gołdyn. Jak wyjaśnia, odkąd wybuchła wojna, obroty z Ukrainą wzrosły o ok. 20 proc., bo do agencji celnych wróciły firmy, które ściągały towary z Białorusi, a teraz ściągają je przez Ukrainę. — Co finalnie jest paradoksem samym w sobie — zaznacza Gołdyn.”
Link do całego artykułu: https://wiadomosci.onet.pl/bialystok/sankcje-ue-bialorus-wprowadza-zakaz-wjazdu-ciezarowek-polskie-firmy-ponosza-straty/cb8b675

List do władz Państwa

Publikujemy Państwu list otwarty Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji skierowany do władz Państwa z prośbą o objęcie naszych podmiotów tarczą finansową z uwagi na skutki jakie ponosimy w związku z toczącą się wojną za naszą wschodnią granicą

Komunikat w związku z sytuacją na Ukrainie

W związku z aktualną sytuacją na Ukrainie przekazujemy na prośbę Administracji Celno-Skarbowej apel, by osoby odpowiedzialne za organizację konwoju z pomocą humanitarną zwróciły uwagę na poniższe szczegóły:
1. dla konwoju należy dokonać odprawy celnej eksportowej w urzędzie celnym wewnętrznym, właściwym ze względu na załadunek; pozwoli to na znaczące skrócenie czasu odprawy celnej na przejściu granicznym.
2. towary należy ująć w jednej pozycji taryfy celnej i dołączyć do zgłoszenia celnego specyfikację towarową.
Zachowanie powyższych reguł pozwoli na uniknięcie problemów i znaczące przyspieszenie załatwienia formalności celnych na przejściu granicznym.
Prosimy również, by w miarę możliwości nie pobierać opłat za pomoc przy organizowaniu odprawy celnej konwoju.

Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

Miło nam jest poinformować Państwa, że Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji z dniem 27.10.2021 r. została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.
Dzięki temu członkostwu będziemy mogli brać udział w posiedzeniach zwoływanych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, wydawać opinie oraz występować z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczych.