Kolejna nowelizacja art. 33a

Ministerstwo Finansów
Departament Cła i Podatków

Kolejna nowelizacja art. 33a ustawy o VAT diametralnie zmienia warunki świadczenia usług przez
agencje celne w zakresie zgłoszeń celnych z zastosowaniem art.33a pozwalającego importerowi na rozliczenie VAT w deklaracji podatkowej. O ile dotychczas można było w bardziej lub mniej skuteczny sposób „przypilnować” i sprawdzić podatnika/importera z prawidłowości rozliczenia podatku VAT przy pomocy deklaracji podatkowej, przesyłanej przez podmiot, agencji celnej o tyle od 01.10.2020 będzie to praktycznie niemożliwe. Wprowadzana przez MF zmiana dotycząca połączenia nowego
pliku JPK z deklaracją podatkową spowoduje, że wszystkie transakcje handlowe zostaną zapisane w jednym pliku JPK co będzie oznaczało dla podatnika udostępnienie agencji celnej wszystkich danych o obrocie firmy, łącznie z danymi kontrahentów, również tych funkcjonujących w obrocie krajowym, których dane nie są potrzebne do rozliczenia podatku VAT przy zastosowaniu art. 33a w zgłoszeniu celnym. Oznaczać to będzie, że podatnik nie udostępni tych danych i agencja celna nie będzie mogła zweryfikować wartości podatku naliczonego w zgłoszeniu celnym z kwotą wykazaną przez podmiot w JPK. Wobec powyższego jaka agencja celna zdecyduje się podjąć ryzyko dokonywania zgłoszeń celnych z zastosowaniem art. 33a nie mogąc zweryfikować prawidłowości danych i odpowiadać solidarnie za ewentualne błędy lub braki popełnione przez importera zgodnie z zapisami art. 33a ? Od samego początku wprowadzenia tych regulacji staliśmy jako Izba na stanowisku, że nie możemy odpowiadać za nie swoje błędy lub uchybienia. Ustawodawca nie powinien stosować regulacji typu „kowal zawinił, Cygana powiesili”. Zostajemy całkowicie bezbronni wobec takich regulacji prawnych i znów część importu zostanie przekierowana do obcych portów na odprawy fiskalne, które niezmiennie odbywają się według identycznych zasad od wielu lat dzięki czemu charakteryzują się
stabilnością i przewidywalnością co zarówno dla importerów jak i agencji celnych jest rzeczą kluczową. Niestety tak niestabilne prawo prowadzi do utraty zaufania wobec organów Państwa i nie służy rozwojowi gospodarki opartej w dużej mierze na obrocie towarowym z całym światem.

Z poważaniem
Piotr Gołdyn
Prezes Izby

Nie takich zmian oczekiwaliśmy!!!

Poniżej publikujemy analizę naszego Radcy Prawnego Pana Pawła Polakowskiego z którą utożsamiają się również nasi lokalni funkcjonariusze celni.

Liczę na poddanie szczegółowej analizie znowelizowanych zapisów w art. 33a i rychłej ich zmiany.

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości

Prezes Izby

Piotr Gołdyn

Opinia do zmian w 33a.
Przepisy te rozumiem w ten sposób:

  • rozliczenie podatku importowego w deklaracji VAT przysługuje każdemu podatnikowi VAT (ust. 1)
  • jeżeli podatnik nie ma AEO lub nie ma pozwolenia na procedurę uproszczoną zgłoszenie musi być przygotowane przez przedstawiciela pośredniego lub bezpośredniego (ust. 2 pkt 3, ust. 2d)
  • jeżeli podatnik nie rozliczył podatku w deklaracji VAT, to traci prawo do rozliczenia podatku w deklaracji i musi zapłacić podatek z odsetkami (ust. 7) – w mojej ocenie oznacza to, że spóźnienie z deklaracją VAT, pomyłka co do kwoty powoduje automatycznie powstanie obowiązku zapłaty podatku z odsetkami, nie można nic nadrobić, uzupełnić czy skorygować
  • jeżeli zgłoszenie celne jest przygotowane przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego, to odpowiada on solidarnie za podatek (ust. 8) – solidarna odpowiedzialność dotyczy zarówno przedstawiciela pośredniego (który i tak by odpowiadał za podatek) jak i przedstawiciela bezpośredniego
  • przedstawiciel nie odpowiada solidarnie za podatek, jeżeli podatnik ma AEO lub posiada pozwolenie na procedurę uproszczoną (ust. 8a)

Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych.

Szanowni Państwo,

ze względu na wieloletnią współpracę, z Państwa organizacjami, w realizowanym projekcie pn. Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych, pozwalam zwrócić się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie, wśród swoich członków, informacji o możliwości uzyskania przez polskich przedsiębiorców dofinansowania na działania promujące i wspierające eksport.
W ramach realizowanego przez MR projektu, udzielane są polskim przedsiębiorcom – w formule de minimis – dotacje na uzyskanie certyfikatu wyrobu, publikację wydawnictw, organizację konferencji/szkoleń/seminariów oraz udział w targach/wystawach.
Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej (link poniżej).

https://www.gov.pl/web/rozwoj/instrumenty-wsparcia-eksportu

Zapraszamy do udziału w naszym projekcie w 2020 r.

Z poważaniem

Małgorzata Wichrowska

Spotkanie z przedstawicielami firm kurierskich.

W dniu 26 listopada przedstawiciele PICLiS wzięli udział w Ministerstwie Finansów w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zmian związanych z wdrożeniem pakietu e-commerce. Ministarstwo Finansów poinformowało o planowanych zmianach w zakresie modelu odpraw celnych w obrocie pocztowym i kurierskim. Zmiany miałyby wejść w życie od 2021 roku. W załączeniu udostępniona na spotkaniu prezentacja obrazująca planowane zmiany.

Targi Translogistyka

Szanowni Państwo
Targi Translogistyka zakończone. Zainteresowanie naszym regionem i ofertą transgraniczną oferowaną przez instytucje i firmy w Świecku , Frankfurt Oder, Eisenhuttenstadt , ogromne !!!
Bardzo dziękujemy za odwiedziny naszego stanowiska a wszystkim partnerom za wspaniała współpracę 

Do zobaczenia
Piotr Goldyn
Prezes Zarzadu

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie TransLogistica

Będziemy reprezentować polsko-niemiecki region logistyczny i gospodarczy podczas tegorocznych targów Translogistica w Warszawie. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie TransLogistica Poland to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe dla osób związanych z transportem, spedycją i logistyką oraz dla producentów i dystrybutorów wszelkiego rodzaju, a więc przedsiębiorstw korzystających lub poszukujących usług TSL.

Zapraszamy: Odwiedź nas 5 listopada 2019 r. podczas panelu dyskusyjnego „CROSS-BORDER LOGISTICS AND MULTIMODALITY IN THE GERMAN-POLISH BUSINESS REGION“ i zasięgnij informacji o rozwoju kompleksowej oferty usług i infrastruktury oraz przykładach dobrych praktyk w polsko-niemieckim regionie gospodarczym i lokalizacji logistycznej w kontekście transgranicznym. Porozmawiaj z nami oraz wybitnymi reprezentantami swoich branż z BNP Paribas, PCCI, KSSSE i PICLIS.
Ponadto możecie nas i naszych partnerów KSSSE i PICLiS znaleźć na wspólnym stoisku „German-Polish Business Region“ w hali 1, stoisko B29.

Czekamy na Ciebie. Aby umówić się na spotkanie skontaktuj się z nami wcześniej (Pani Irina Kania, +491702477197, kania@icob.de) lub spotkajmy się na miejscu.

Serdecznie pozdrawiamy

Sybille Rehse & Irina Kania

Investor Center Ostbrandenburg GmbH
Operator of the World Trade Center Frankfurt (Oder) – Slubice
Im Technologiepark 1
15236 Frankfurt (Oder)

T. +49 335 557 2203
F. +49 335 557 1310
M. +49 170 247 71 97
e-mail: kania@icob.de
homepage: www.icob.de | www.gvz-ffo.de

Gratulacje dla dr. hab.Ewy Gwardzińskiej

W imieniu Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji mam zaszczyt złożyć najserdeczniejsze gratulacje z tytułu uzyskania najwyższego stopnia naukowego, doktora habilitowanego, Pani Ewie Gwardzińskiej, członkini Rady Programowej naszej Izby.

Życzymy kolejnych osiągnięć naukowych oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Szanowni Państwo

Mam przyjemność przedstawić Państwu opinię Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji w zakresie ; projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych sygn.. DDR-V.0210.1.3.2019.

Projekt dotyczy zmiany art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od towarów i usług w szczególności art. 33a ust. 1 otrzymuje brzmienie ;

podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów”

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji w odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca 2019 r. nr DDR-V.0210.1.3.2019 dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych uprzejmie informuję, że nasza Izba nie wnosi zastrzeżeń do projektu.

Ze swojej strony pragniemy wyrazić nasze zadowolenie w szczególności z umożliwienia przedsiębiorcom odpraw celnych z rozliczeniem importowego podatku VAT w deklaracji podatkowej. Taka zmiana, jednoznacznie korzystna dla samych przedsiębiorców, będzie jednocześnie w dłuższej perspektywie korzystna dla pozostałych podmiotów, np. portów oraz dla budżetu, gdyż zachęci ona przedsiębiorców dotychczas dokonujących odpraw w innych krajach UE do przeniesienia odpraw celnych do Polski. Spowoduje to nie tylko zwiększenie ruchu np. w polskich portach, ale również na zwiększenie wpływów z tytułu ceł.

Uzasadnienie projektu ustawy jest szczególnie istotne dla Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji a w konsekwencji dla wszystkich agencji celnych operujących na polskim rynku, które wielokrotnie wskazywały na zagrożenie wykluczenia ze stosowania art.33a ze względu na konieczność zastosowania procedury uproszczonej a w konsekwencji przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za podmioty zgłaszające towary importowane w Polsce.

Takim wykluczeniem wg analizy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zostało dotkniętych około 20 tys. podmiotów nie mogących skorzystać z przywileju stosowania art. 33a co niekorzystnie wpłynęło na rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw ze względu na zmniejszoną płynność finansową. W konsekwencji podmioty te chętnie korzystały z odpraw fiskalnych w portach naszych sąsiadów, które takie odroczenia oferują, powodując poważną konkurencję dla naszych portów i rodzimych agencji celnych.

Konkludując, cieszymy się z nowej regulacji i w dalszym ciągu polecamy nasze doświadczenie zawodowe w przyjmowaniu kolejnych rozwiązań ustawowych z zakresu cła i podatków.

Z poważaniem

Piotr Gołdyn

Prezes Izby