Członkostwo w PICLIS

Przystąpienie do Polskiej Izby Cła  Logistyki i Spedycji możliwe jest po pobraniu, wypełnieniu i przesłaniu do PICLIS deklaracji członkowskiej. Można ją  pobrać tutaj

Składka członkowska wynosi 20,00 PLN za miesiąc na 2016r.

W ramach członkostwa w PICLIS każda firma uzyskuje:

  • uprawnienia zawarte w statucie Izby
  • możliwość udziału w działalności podejmowanej przez Izbę
  • promocję własnej firmy na stronach internetowych Izby, w tym adresu www własnej firmy
  •  dostęp do najnowszych informacji celnych – dedykowanych i przesyłanych wyłącznie do członków Izby
  • ekskluzywny dostęp do forum członków PICLIS – możliwość zadawania pytań, uczestnictwa w dyskusjach online dotyczących różnych problemów i zagadnień celnych (strona w przygotowaniu)