Komunikat w związku z sytuacją na Ukrainie

W związku z aktualną sytuacją na Ukrainie przekazujemy na prośbę Administracji Celno-Skarbowej apel, by osoby odpowiedzialne za organizację konwoju z pomocą humanitarną zwróciły uwagę na poniższe szczegóły:
1. dla konwoju należy dokonać odprawy celnej eksportowej w urzędzie celnym wewnętrznym, właściwym ze względu na załadunek; pozwoli to na znaczące skrócenie czasu odprawy celnej na przejściu granicznym.
2. towary należy ująć w jednej pozycji taryfy celnej i dołączyć do zgłoszenia celnego specyfikację towarową.
Zachowanie powyższych reguł pozwoli na uniknięcie problemów i znaczące przyspieszenie załatwienia formalności celnych na przejściu granicznym.
Prosimy również, by w miarę możliwości nie pobierać opłat za pomoc przy organizowaniu odprawy celnej konwoju.

Możliwość komentowania jest wyłączona.