Kontakt

Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji

TTOC Świecko 37 pok. nr 22
69-100 Słubice

e-mail: biuro@piclis.org.pl

KRS: 0000130701
NIP: 526-265-82-00
REGON:  015244029

Rachunek bankowy:
Bank BGŹ S.A.
81 2030 0045 1110 0000 0225 9620

Kraj

  • Piotr Gołdyn – tel. 607 314 464

Region Południe – Wschód

  • Roman Słowik – tel.  668 132 333