e-Kancelaria prawna

Wszelkie zapytania i problemy natury celno – podatkowej proszę kierować na adres
e-mail; biuro@piclis.org.pl

Podstawowy koszt jednej porady z podaniem podstawy prawnej to 50,00 PLN + VAT, przygotowany przez pracowników i ekspertów kancelarii prawnej.

Przygotowanie indywidualnej opinii prawnej przez ekspertów naukowych wyceniony zostanie indywidualnie przy udziale kancelarii PICLiS.

Skład grupy eksperckiej:

Prof. Wiesław Czyżowicz
Prof. Artur Kuś
Dr Piotr Witkowski
Mgr Paweł Polakowski
Mgr Robert Wojciechowski