Szkolenia

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń na szkolenia mija 20.11.2015r.

Kurs przygotowujący do pracy w zawodzie agenta celnego

Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji PICLiS ogłasza nabór uczestników na kurs przygotowujący do pracy w zawodzie agenta celnego.

Kurs składa się z trzech dni szkoleniowych organizowanych na UMCS w Lublinie – uczelni partnerskiej PICLiS.

w następującym terminie: 27-29.11.2015r

Zgodnie z nową Ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie

Dostosowując naszą ofertę szkoleniową do zmieniających się warunków prawnych proponujemy Państwu nową formułę kursu na agenta celnego, którego zadaniem będzie przygotowanie Państwa do pracy w agencji celnej poprzez nabycie kompetencji i umiejętności praktycznych.

Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych specjalistów:
Prof. Wiesław Czyżowicz – wykładowca SGH Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw
Krzysztof Jankowski – Agent Celny z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym
Piotr Gołdyn – przedsiębiorca, Prezes Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji PICLiS
Robert Wojciechowski – dyrektor Agencji Celnej „GOLDI” w Świecku i „INTERMAX” we Frankfurcie nad Odrą

Zapraszam na kurs, który pokaże Państwu na czym polega praca agenta celnego. Celem szkolenia jest:

 • nabycie kwalifikacji i umiejętności praktycznych,
 • zdobycie wiedzy praktycznej do samodzielnej pracy w zawodzie Agenta Celnego
 • zwiększenie szans na rynku pracy.

Kurs kierowany jest do:

 • osób, które posiadają wymagane przez Ministerstwo Finansów wykształcenie, aby uzupełniły swoją wiedzę teoretyczną praktycznymi umiejętnościami,
 • osób, które posiadają uprawnienia agenta celnego, ale nigdy nie pracowały w tym zawodzie,
 • pracowników składów celnych, wolnych obszarów celnych, firm zajmujących się eksportem i importem, firm przewozowych, spedycyjnych, którym kurs pomoże w lepszym rozumieniu zagadnień celnych.

Zapewniamy:

 • najwyższą jakość szkolenia,
 • autorski program umożliwiający zdobycie umiejętności praktycznych oraz wystarczających kwalifikacji do pracy w tym zawodzie,
 • 30 godzin szkoleniowych w formie wykładów z licznymi przykładami praktycznymi i obsługą programów celnych,
 • zajęcia prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem,
 • zajęcia w systemie stacjonarnym,
 • materiały dydaktyczne,
 • imienne zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu

Cena kursu: 500,00zł netto

Na kurs można zapisać się poprzez dostępny  formularz zgłoszeniowy.
Formularz należy wydrukować, wypełnić i odesłać na adres: biuro@piclis.org.pl

KARTA zgłoszeniowa- PICLIS

PROGRAM SZKOLENIA