Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych.

Szanowni Państwo,

ze względu na wieloletnią współpracę, z Państwa organizacjami, w realizowanym projekcie pn. Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych, pozwalam zwrócić się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie, wśród swoich członków, informacji o możliwości uzyskania przez polskich przedsiębiorców dofinansowania na działania promujące i wspierające eksport.
W ramach realizowanego przez MR projektu, udzielane są polskim przedsiębiorcom – w formule de minimis – dotacje na uzyskanie certyfikatu wyrobu, publikację wydawnictw, organizację konferencji/szkoleń/seminariów oraz udział w targach/wystawach.
Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej (link poniżej).

https://www.gov.pl/web/rozwoj/instrumenty-wsparcia-eksportu

Zapraszamy do udziału w naszym projekcie w 2020 r.

Z poważaniem

Małgorzata Wichrowska

Możliwość komentowania jest wyłączona.