Powitanie – zaproszenie

Serdecznie witam nowych członków Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji,
Agencję Celną Krzysztof Ślęzak,Agencję Celną DTA Sp. z o.o. i Agencję Celną “Korporacja AGO” Małgorzata Warzecha,jednocześnie zapraszając kolejne podmioty do podjęcia współpracy z naszą Izbą w obliczu ogromu nowych wyzwań związanych z wprowadzeniem UKC i koniecznością wpływania jak najszerszym gronem na zmiany w jego zapisach zarówno na poziomie krajowym a przede wszystkim unijnym.

Piotr Gołdyn
Prezes Izby

Możliwość komentowania jest wyłączona.