Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 21/2016

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0809(02)&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1346 z dnia 8 sierpnia 2016 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1008/2011 zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 372/2013 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz nieco zmodyfikowanych ręcznych wózków paletowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1346&from=PL )

W dniu 10 sierpnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1354 z dnia 5 sierpnia 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – dotyczy tzw. „kartridżów z tonerem”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1354&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1356 z dnia 9 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1105/2010 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, i kończące postępowanie dotyczące przywozu przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Republiki Korei i Tajwanu, zmienione przez rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 907/2011

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1356&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1357 z dnia 9 sierpnia 2016 r. poddające rejestracji przywóz niektórych blach grubych ze stali niestopowej lub pozostałej stali stopowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1357&from=PL )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1360 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu ryb z gatunku Dicentrarchus labrax oraz dorad pochodzącego z Turcji

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1360&from=PL )

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/561 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia zwierząt dla psów, kotów i fretek przemieszczanych do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego w celach niehandlowych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0561R(02)&from=PL )

W dniu 11 sierpnia 2016 r. opublikowane zostało zawiadomienie o wznowieniu dochodzenia antydumpingowego dotyczącego przywozu płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Tajwanu

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0811(01)&from=PL )

W dniu 12 sierpnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1369 z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/388 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1369&from=PL )

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1228)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1228/D2016000122801.pdf )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego zakładowi energochłonnemu (Dz. U. poz. 1231)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1231/D2016000123101.pdf )

W dniu 17 sierpnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1380 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie odstępstwa od art. 55 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 w odniesieniu do reguł pochodzenia stosowanych do kumulacji regionalnej dla tuńczyka pochodzącego z Ekwadoru

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1380&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1382 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do pięciu producentów eksportujących zgodnie z decyzją wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1382&from=PL )

W dniu 18 sierpnia 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Unii desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została indywidualna stawka cła antydumpingowego

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0818(01)&from=PL )

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0818(02)&from=PL )

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1387 z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w następstwie dobrowolnej umowy o partnerstwie z Republiką Indonezji ustanawiającej system zezwoleń FLEGT na przywóz drewna do Unii Europejskiej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1387&from=PL )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1277)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1277/D2016000127701.pdf )

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce (Dz. U. poz. 1279)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1279/D2016000127901.pdf )

W dniu 19 sierpnia 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1395 z dnia 18 sierpnia 2016 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wyprodukowanych przez Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd oraz w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-659/13 i C-34/14

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1395&from=PL )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR oraz korzystania z tego uproszczenia (Dz. U. poz. 1290)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1290/D2016000129001.pdf )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz. U. poz. 1291)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1291/D2016000129101.pdf )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć (Dz. U. poz. 1292)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1292/D2016000129201.pdf )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. poz. 1293)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1293/D2016000129301.pdf )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia (Dz. U. poz. 1294)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1294/D2016000129401.pdf )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz. U. poz. 1296)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1296/D2016000129601.pdf )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 1297)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1297/D2016000129701.pdf )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1298)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1298/D2016000129801.pdf )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów (Dz. U. poz. 1299)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1299/D2016000129901.pdf )

W dniu 20 sierpnia 2016 r. opublikowana została nota informacyjna – Informacje dotyczące środków wprowadzonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 5, 6, 8, 9, 10, 17 i 22 rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_304_R_0003&from=PL )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
p.o. Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.