Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 17/2016

W dniu 4 czerwca 2016 r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/887 z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0887&from=PL )

W dniu 7 czerwca 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. poz. 801)

(http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/801/D2016000080101.pdf )

W dniu 14 czerwca 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/933 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – Produkt w postaci żółtego proszku o zapachu bananowym

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0933&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/934 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – zestaw wycinanek i pisaków

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0934&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/935 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – Produkt składający się z metalizowanej folii z politereftalanu etylenu („PET”) używanej jako surowiec do produkcji pigmentu aluminiowego

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0935&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/936 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej – Produkt pakowany do sprzedaży detalicznej w żelatynowe kapsułki – łagodzi ból brzucha oraz zapobiega wzdęciom i powstawaniu gazów

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0936&from=PL )

W dniu 15 czerwca 2016 r. opublikowane zostały:

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dot. opisu pozycji 2103

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(02)&from=PL )

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dot. opisów pozycji 1211 90 86, 1302 20, 1302 39 00

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(03)&from=PL )

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dot. uwag ogólnych do działu 7

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(04)&from=PL )

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dot. opisu pozycji 8536 69 30

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(05)&from=PL )

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dot. opisów pozycji 8525 80 30 oraz 8525 80 91 i 8525 80 99

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(06)&from=PL )

W dniu 21 czerwca 2016 r. opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (Dz. U. poz. 881)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/881/D2016000088101.pdf )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
p.o. Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjno-Prawny
Izba Celna w Rzepinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.