Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 15/2016

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_180_R_0002&from=PL )

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych (Dz. U. poz. 683)

(http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/683/D2016000068301.pdf )

W dniu 20 maja 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany (Dz. U. poz. 690)

(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/690/D2016000069001.pdf )

W dniu 25 maja 2016 r. opublikowane zostało sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1039/2012 z dnia 29 października 2012 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz grzejników aluminiowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_136_R_0006&from=PL )

Szczegółowe informacje na temat stosowania powyższych przepisów uzyskają Państwo w Urzędach Celnych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

nadkom. Grzegorz Musolf
Kierownik Referatu
Referat Akcyzy i Gier
Izba Celna w Rzepinie

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.