Kurs przygotowujący do pracy w zawodzie agenta celnego – nabór

Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji PICLiS ogłasza nabór uczestników na kurs przygotowujący do pracy w zawodzie agenta celnego.

Zgodnie z nową Ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie.
Dostosowując naszą ofertę szkoleniową do zmieniających się warunków prawnych proponujemy Państwu nową formułę kursu na agenta celnego, którego zadaniem będzie przygotowanie Państwa do pracy w agencji celnej poprzez nabycie kompetencji i umiejętności praktycznych.

Kurs składa się z trzech dni szkoleniowych organizowanych w Broku koło Warszawy. Szkolenie prowadzone będzie w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Rzemieślnik”
( www.rzemieslnik.net ) ul. Brzostowa 28, 07-306 Brok

w następujących terminach:
19-22.03.2015r.
23-26.04.2015r.
14-17.05.2015r.
11-14.06.2015r.
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie pierwszego dnia w godzinach popołudniowych.
Rejestracja uczestników w dniu przyjazdu o godz. 20.00

Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych specjalistów:
Prof. Wiesław Czyżowicz – SGH , wykładowca polityki, prawa i procedur celnych
Dr Ewa Gwardzińska – SGH , wykładowca polityki, prawa i procedur celnych
Piotr Gołdyn – przedsiębiorca, Prezes Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji PICLiS
Jan Brodziński– przedsiębiorca, Redaktor naczelny miesięcznika „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego”

Szkolenia przeprowadzone będzie w oparciu o Program “SADECWin”  firmy
Usługi Informatyczne Jacek Cenzartowicz
ul.Łukasińskiego 116 pok 123,125  71-215 Szczecin

Zapraszamy na kurs, który pokaże Państwu na czym polega praca agenta celnego. Celem szkolenia jest:

 • nabycie kwalifikacji i umiejętności praktycznych,
 • zdobycie wiedzy praktycznej do samodzielnej pracy w zawodzie Agenta Celnego
 • zwiększenie szans na rynku pracy.

Kurs kierowany jest do:

 • osób, które posiadają wymagane przez Ministerstwo Finansów wykształcenie, aby uzupełniły swoją wiedzę teoretyczną praktycznymi umiejętnościami,
 • osób, które posiadają uprawnienia agenta celnego, ale nigdy nie pracowały w tym zawodzie,
 • pracowników składów celnych, wolnych obszarów celnych, firm zajmujących się eksportem i importem, firm przewozowych, spedycyjnych, którym kurs pomoże w lepszym rozumieniu zagadnień celnych.

Zapewniamy:

 • zakwaterowanie,
 • pełne wyżywienie (kolacja w dniu przyjazdu, obiad w ostatnim dniu szkolenia)
 • najwyższą jakość szkolenia,
 • autorski program umożliwiający zdobycie umiejętności praktycznych oraz wystarczających kwalifikacji do pracy w tym zawodzie,
 • 30 godzin szkoleniowych w formie wykładów z licznymi przykładami praktycznymi i obsługą programów celnych,
 • zajęcia prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem,
 • zajęcia w systemie stacjonarnym,
 • materiały dydaktyczne,
 • imienne zaświadczenia o uczestnictwie w kursie

Cena kursu: 1500,00zł

Na kurs można zapisać się poprzez dostępny na stronie formularz zgłoszeniowy. Formularz należy wydrukować, wypełnić i odesłać na adres: biuro@piclis.org.pl

Do pobrania:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROGRAM SZKOLENIA

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.