Konferencja CONFIAD Paryż 13.03.2015

W dniu 13.03.2015 przy udziale prezesa PICLIS Piotra Gołdyna i Jego asystenta działu prawnego Pawła Polakowskiego w Paryżu, obyła się kolejna konferencja mająca na celu wypracowanie wspólnego stanowiska CONFIAD w sprawie propozycji zapisów w rozporządzeniach do Unijnego Kodeksu Celnego, dotyczących dostępu do wykonywania zawodu przedstawiciela celnego i zapisu o wymogach kompetencji zawodowych CEN Standard. Przyjęte propozycje zostaną opracowane przez grupę roboczą CONFIAD i przedstawione do ostatecznej akceptacji członkom na kolejnym spotkaniu na Cyprze.

Foto relacja:
CONFIAD 1IMG_0467IMG_0470IMG_0466IMG_0468CONFIAD 1

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.