Konferencja „Ułatwienia dla biznesu 2013+”

12 listopada 2012r. w siedzibie Wyższej Szkoły Cła i Logistyki odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Finansów Konferencja „Ułatwienia dla Biznesu 2013+”, w której uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli firm oraz instytucji współpracujących ze Służbą Celną. Wśród uczestników konferencji poza przedstawicielami biznesu znaleźli się także przedstawiciele: Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Agencji Rynku Rolnego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Gospodarki a także Koordynatorzy AEO, Procedur Uproszczonych i SASP, funkcjonariusze celni i pracownicy izb celnych oraz Ministerstwa Finansów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Służby Celnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.