Zaproszenie na Konferencję „Ułatwienia dla Biznesu 2013 +” [Aktualizacja]

Służba Celna zaprasza upoważnionych przedsiębiorców AEO oraz posiadaczy pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej do wzięcia udziału w konferencji „Ułatwienia dla Biznesu 2013 +” organizowanej przez Ministerstwo Finansów.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 listopada 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, sala 4440 Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie, ul. Jagiellońska 82, w Auli Szkoły. (Do dyspozycji uczestników Konferencji dostępny bezpłatny parking przed szkołą)

 Początek konferencji zaplanowano na godzinę 11.00 – rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 10.15. Konferencja planowana jest do godziny 16.00. Początek konferencji zaplanowano na godzinę 10.00 – rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9.30. Konferencja planowana jest do godziny 17.00.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

W programie konferencji przewidziano m.in. omówienie planowanych zmian przepisów wspólnotowych, obecnego stanu oraz dalszego kierunku rozwoju informatyzacji, wprowadzonych i planowanych nowych ułatwień w przepisach krajowych a także odpowiedzi na pytania przedsiębiorców.

Szczegółowy harmonogram przebiegu konferencji udostępniony zostanie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w terminie do dnia 29.10.2012 r.

Program konferencji:

Godziny

Temat wykładu

10.00 – 10.10 Otwarcie KonferencjiRektor Wyższej Szkoły Cła i Logistyki
10.10 – 10.40 Wystąpienie Szefa Służby Celnej Pana Jacka KapicyTemat wystąpienia: Nowe kierunki działań Służby CelnejUroczyste Wręczenie przez Szefa Służby Celnej Świadectwa AEO
10.40 – 10.50 Wystąpienie prof. Wiesława Czyżowicza przewodniczącego Rady Konsultacyjnej SCTemat wystąpienia: Oczekiwania Biznesu.
10.50 – 11.20 Wystąpienie Dyrektora Departamentu Polityki Celnej Pana Tomasza MichalakaTemat wystąpienia: Nowe ułatwienia i dobre praktyki.
11.20 – 11.40 Wystąpienie Eksperta Wydziału Ułatwień i Procedur Uproszczonych Pani Agaty GrajdyTemat wystąpienia: Uznawanie statusu AEO
11.40 – 12.10 Wystąpienie Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Celnej Pani Magdy RzeczkowskiejTemat wystąpienia: Planowane zmiany w przepisach wspólnotowych.
12.10 – 12.30 Wystąpienie Naczelnika Wydziału Ograniczeń Pozataryfowych i Single Windows Pana Piotra ŻakaTemat wystąpienia: Omówienie zagadnień dotyczących Single Windows
12.30 – 12.45 Dyskusja
12.45 – 13.15 Przerwa
13.15 – 14.00 Wystąpienie Naczelnika Wydziału Integracji i Harmonizacji Danych Pana Rafała Latały i przedstawiciela IC w KrakowieTemat wystąpienia: Systemy zgłoszeniowe ECS, CELINA *
14.00 – 14.30 Wystąpienie Naczelnika Wydziału Procedur Gospodarczych i Tranzytu Pani Anny DubielakTemat wystąpienia:  Procedura uproszczona w tranzycie – kierunek zmian i nowych ułatwień *.
14.30 – 14.45 Dyskusja
14.45 – 15.15 Przerwa
15.15 – 15.30 Wystąpienie Koordynatora ds. AEO, Procedur Uproszczonych i SASP  Izby Celnej w Białymstoku Pana Romana ChilimoniukaTemat wystąpienia: Praktyczna realizacja ułatwień, dla Upoważnionych Przedsiębiorców AEO, wynikających z przepisów RWKC na przykładzie Izby Celnej w Białymstoku
15.30 – 15.45 Wystąpienie Koordynatora ds. AEO, Procedur Uproszczonych i SASP  Izby Celnej we Wrocławiu Pani Ewy BłażewiczTemat wystąpienia: Praktyczna realizacja „dobrych praktyk” stosowanych wobec Upoważnionych Przedsiębiorców AEO na przykładzie Izby Celnej we Wrocławiu
15.45 – 16.30 Wystąpienie Naczelnika Wydziału Ułatwień i Procedur Uproszczonych  Pani Urszuli DyszlewiczTemat wystąpienia: Informacje o działaniach podjętych przez SC po Konferencji 18.05.2012 *
16.30 – 16.45 Dyskusja
16.45 – 17.00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji przez Dyrektora Departamentu Polityki Celnej Pana Tomasza Michalaka

* Wystąpienia zawierać będą odpowiedzi na pytania /problemy najczęściej zgłaszane przez uczestników Konferencji
Uwaga! W planie Konferencji mogą wystąpić zmiany obejmujące obszar merytoryczny wystąpień lub prelegenta

Przedsiębiorcy, którzy pragną wziąć udział w konferencji proszeni są o przesyłanie formularzy zgłoszeń zgodnie z poniższym wzorem, w terminie do dnia 5.10.2012r., bezpośrednio do Ministerstwa Finansów na adres katarzyna.gruszewska@mofnet.gov.pl.

Na formularzu zgłoszenia proszę wpisać pytanie lub zagadnienie, które chcecie Państwo omówić podczas konferencji.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie wyłącznie po jednej osobie z firmy. O udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń; zwrotne potwierdzenia dotyczące zakwalifikowania się na listę uczestników konferencji wysyłane będą do Państwa w terminie od 8 do 12 października 2012.

Ministerstwo Finansów nie zapewnia miejsc parkingowych uczestnikom konferencji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji:

Katarzyna Gruszewska (22) 694 33 63, e-mail: katarzyna.gruszewska@mofnet.gov.pl
Kinga Filipowicz – Mercel (22) 694 54 29, e-mail: kinga.filipowicz-mercel@mofnet.gov.pl

Formularz zgłoszenia na konferencję w dniu 12 listopada 2012

Program konferencji:

Źródło: Służba Celna

Możliwość komentowania jest wyłączona.