Interwencja ws. Terminala Towarowych Odpraw Calnech w Świecku

Świecko, 2013-01-09

Pan Jacek Kapica
Ministerstwo Finansów

 Szanowny Panie Ministrze

Z przykrością muszę Pana powiadomić o olbrzymim zawirowaniu prawnym dotyczącym funkcjonowania Terminala Towarowych Odpraw Celnych na byłym przejściu granicznym w Świecku.

Od prawie roku trwa spór o przekazanie TTOC w Świecku w zarząd Panu Burmistrzowi Słubic Tomaszowi Ciszewiczowi, na który w żaden sposób nie wyraża zgody aktualny administrator Pan Starosta Andrzej Bycka, kwestionując zarządzenie Pana Wojewody Marcina Jabłońskiego o przekazanie nieruchomości. Nie opowiadając się po żadnej ze stron sporu chciałbym Pana powiadomić, że w wyniku tego przedłużającego się konfliktu umowy na użytkowanie pomieszczeń przez podmioty tu rezydujące, nie wyłączając Urzędów Celnych Polskiego i Niemieckiego, straciły ważność z dniem 31.12.2012. (pismo z dnia 04.01.2013 w załączeniu).

Taki stan rzeczy w sposób oczywisty narusza funkcjonowanie struktur państwowych i to na szczeblu międzynarodowym jak również uderza bezpośrednio w działalność podmiotów tu istniejących posiadających certyfikaty AEO,  procedury uproszczone jak i pozostałych, których łączna ilość to około 70 firm zatrudniających około 400 osób.

Serdecznie proszę o pomoc w rozwiązaniu tego sporu, gdyż dalsze funkcjonowanie TTOC na obecnych zasadach (brak zasad) skutkować będzie olbrzymim skandalem międzynarodowym.

Z wyrazami szacunku

Piotr Gołdyn
Prezes Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.