Pismo w sprawie KAS- odpowiedź MF na stanowisko PICLiS

Szanowni Państwo,

Poniżej przypominamy treść naszego stanowiska w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej KAS w województwie lubuskim i odpowiedź Ministerstwa Finansów w tej sprawie.

Świecko, dn 2017-01-12

Pan
Mateusz Morawiecki
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rozwoju i Finansów

Szanowny Panie Premierze,

w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej określono, iż siedzibą Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego będzie Gorzów Wlkp. Jednocześnie z wypowiedzi p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze Pani Barbary Jabłońskiej udzielonej w dniu  11 stycznia br. na antenie Radia Zachód wynika, iż taka decyzja podyktowana jest koniecznością umiejscowienia siedziby UCS   w bliskości przedsiębiorców, a tych jest więcej w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, niż w Rzepinie.

Jako Prezes Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji, która zrzesza właśnie przedsiębiorców, jestem zdumiony tego rodzaju wypowiedzią, która świadczyć może o braku zrozumienia rodzaju zadań nałożonych przez ustawodawcę na urzędy celno-skarbowe. Zadania te, czego niestety zdaje się być nie do końca świadomym dyrektor IAS, związane są z obsługą obrotu towarowego z zagranicą oraz kontrolą legalności tego obrotu. W województwie lubuskim, wbrew wypowiedziom Pani Dyrektor IAS w Zielonej Górze, największa liczba odpraw towarów ma miejsce ani nie w Zielonej Górze, ani nie w Gorzowie Wlkp., ale w zlokalizowanym nieopodal Rzepina Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku. W miejscu tym istnieje jedyny całodobowy polski oddział celny w ten części kraju,  a kilkadziesiąt agencji celnych obsługuje kilka tysięcy podmiotów z całego kraju.

Biorąc pd uwagę dotychczasową współpracę z organami celnymi Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji pragnie zwrócić uwagę Pana Premiera, iż w naszej ocenie, z punktu widzenia przedsiębiorców najbardziej optymalnym miejscem na umiejscowienie siedziby Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego jest Rzepin. Nie bez przyczyny w tym mieście od ponad 70 lat mieści się siedziba lubuskich celników.

Panie Premierze,

z uzasadnienia projektu wskazanego wyżej rozporządzenia wynika, iż jedynym powodem dla którego siedzibą UCS nie będzie Rzepin jest fakt, iż nigdy nie był, ani nie jest miastem wojewódzkim. Takie uzasadnienie, oprócz braku racjonalności może nosić znamiona dyskryminacji Polski „powiatowej” i Polski „gminnej”, co nota bene stoi w sprzeczności z Programem Prawa i Sprawiedliwości, gdzie określono potrzebę zrównoważonego rozwoju i wspierania mniejszych miejscowości.

Z posiadanych informacji wynika, iż ani Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, ani Ośrodek Zamiejscowy UKS w Gorzowie Wlkp. nie posiadają infrastruktury porównywalnej do infrastruktury Izby Celnej w Rzepinie. Również Rzepin posiada znacznie liczniejszą i profesjonalnie przygotowaną kadrę.

Dla uzmysłowienia błędnego działania urzędników Ministerstwa Finansów wystarczą jedynie fotografie dostępnych obiektów:
rzepin
Jeden z budynków Izby Celnej w Rzepinie

z.g
Jedyny obiekt UKS w  Zielonej Górze

gw
Jedyny obiekt  UKS w Gorzowie Wlkp.

Szanowny Panie Premierze,

wyrażam nadzieję, iż wskazane wyżej fakty będą dla Pana wystarczające, żeby skorygować błędną decyzję urzędników Ministerstwa Finansów i pozostawić w Rzepinie siedzibę Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Z poważaniem

Piotr Gołdyn
prezes Zarządu PICLiS

Odpowiedź MF:

Odpowiedz_MF_w_sprawie_KAS

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.