Artykuł PICLiS w najbliższym Monitorze Prawa Celnego

Co z gwarancjami celnymi po 01.05.2016 roku ???

Po dłuższej nieobecności na łamach Monitora Prawa Celnego i Podatkowego postanowiłem (z uwagi na powagę sytuacji) zadać kilka pytań Ministerstwu Finansów i pobudzić temat do dyskusji bo czasu zostało niewiele.
Chciałbym zapytać czy MF wie, że;

– po 01.05.2016 gwarancje celne mogą przestać funkcjonować ?

Czy MF wie, że;

– gwaranci nie chcą podpisywać aneksów do obowiązujących gwarancji celnych
w formie proponowanej przez MF na podstawie UKC ?

Czy MF wie, że;

– prawdopodobnie jedyną formą zabezpieczenia pozostanie kaucja gwarancyjna
złożona w pełnej wysokości ?

Czy MF wie, że;

– brak posiadania zabezpieczenia spowoduje cofnięcie na stosowanie procedury uproszczonej ?

Czy MF wie, że;

– brak dostępu do gwarancji spowoduje w dużej mierze ograniczenia importu ?

Czy MF podjęło w tym zakresie rozmowy z Komisją Europejską w celu
rozwiązaniu tego problemu ?

Pytania te nie mają na celu zdyskredytowanie MF lecz pokazanie problemu, przed którym staną za chwilę wszystkie Agencje Celne a działalność wielu z nich stanie pod dużym znakiem zapytania.

Czy MF przedstawi nam konkretne rozwiązanie tego problemu na najbliższej konferencji 30.03.2016 ?

Czekamy z niecierpliwością.

W dniu 19.02.2016 w Wenecji na konferencji CONFIAD Polska Izba Cła i Logistyki zgłosiła taki problem i nasz przedstawiciel akredytowany w Brukseli rozpoznaje temat i czekamy na odpowiedź o której poinformujemy na naszej stronie www.piclis.org.pl

Prezes Izby
Piotr Gołdyn

Możliwość komentowania jest wyłączona.