Szanowni Państwo

Mam przyjemność przedstawić Państwu opinię Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji w zakresie ; projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych sygn.. DDR-V.0210.1.3.2019.

Projekt dotyczy zmiany art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od towarów i usług w szczególności art. 33a ust. 1 otrzymuje brzmienie ;

podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów”

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji w odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca 2019 r. nr DDR-V.0210.1.3.2019 dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych uprzejmie informuję, że nasza Izba nie wnosi zastrzeżeń do projektu.

Ze swojej strony pragniemy wyrazić nasze zadowolenie w szczególności z umożliwienia przedsiębiorcom odpraw celnych z rozliczeniem importowego podatku VAT w deklaracji podatkowej. Taka zmiana, jednoznacznie korzystna dla samych przedsiębiorców, będzie jednocześnie w dłuższej perspektywie korzystna dla pozostałych podmiotów, np. portów oraz dla budżetu, gdyż zachęci ona przedsiębiorców dotychczas dokonujących odpraw w innych krajach UE do przeniesienia odpraw celnych do Polski. Spowoduje to nie tylko zwiększenie ruchu np. w polskich portach, ale również na zwiększenie wpływów z tytułu ceł.

Uzasadnienie projektu ustawy jest szczególnie istotne dla Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji a w konsekwencji dla wszystkich agencji celnych operujących na polskim rynku, które wielokrotnie wskazywały na zagrożenie wykluczenia ze stosowania art.33a ze względu na konieczność zastosowania procedury uproszczonej a w konsekwencji przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za podmioty zgłaszające towary importowane w Polsce.

Takim wykluczeniem wg analizy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zostało dotkniętych około 20 tys. podmiotów nie mogących skorzystać z przywileju stosowania art. 33a co niekorzystnie wpłynęło na rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw ze względu na zmniejszoną płynność finansową. W konsekwencji podmioty te chętnie korzystały z odpraw fiskalnych w portach naszych sąsiadów, które takie odroczenia oferują, powodując poważną konkurencję dla naszych portów i rodzimych agencji celnych.

Konkludując, cieszymy się z nowej regulacji i w dalszym ciągu polecamy nasze doświadczenie zawodowe w przyjmowaniu kolejnych rozwiązań ustawowych z zakresu cła i podatków.

Z poważaniem

Piotr Gołdyn

Prezes Izby

Możliwość komentowania jest wyłączona.