Studia podyplomowe

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej we współpracy z Polską Izbą Cła, Logistyki i Spedycji (PICLiS), Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników, Lubelskim Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (LZMPD) oraz Raben Logistics Polska pragnie zaprosić Państwa do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania Transportem Spedycją i Logistyką.

Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele nauki, praktycy biznesu zarządzający łańcuchami dostaw, pracownicy Ministerstwa Finansów, organów celno-skarbowych oraz menadżerowie firm stosujących w praktyce nowoczesne rozwiązania w zakresie Transportu, Spedycji i Logistyki.

Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów wyższych, osób zainteresowanych podjęciem pracy w branży TSL, absolwentów kierunku logistyki, pracowników przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerów transportu, spedytorów i operatorów usług logistycznych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać możliwość wpisu na listę Agentów Celnych.

Wszystkie informacje dostępne na stronie: https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-tudiow,118,zarzadzanietransportem-spedycja-logistyka,72777.chtm

Możliwość komentowania jest wyłączona.