Konferencja członków CONFIAD w Madrycie

W dniu 15 czerwca 2018 r. w Madrycie odbyła się następne konferencja członków CONFIAD.

Spotkanie było okazją do spotkania i zacieśnienia współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi agencje i przedstawicieli celnych z różnych państw – członków UE oraz państw nie należących do UE.
Podstawowymi zagadnieniami poruszanymi na spotkaniu były kwestie wynikające z nowych regulacji Unijnego Kodeksu Celnego, w szczególności zagadnienia roli przedstawicieli celnych i upoważnionych operatorów ekonomicznych (AEO) w łańcuchu logistycznym. Omówiony został etap na którym sprawa się aktualnie znajduje. Przygotowana została również strategia działań mających na celu wyjaśnienie przepisów oraz tam, gdzie to będzie możliwe, tak, by na następnym spotkaniu CONFIAD możliwe byłoby zainicjowanie konkretnych wystąpień do organów Unii Europejskiej.
Omówiona została również inna istotna dla obrotu celnego sprawa, tj. zabezpieczeń celnych, ich zakresu odpowiedzialności i sposobu stosowania w Unii Europejskiej. Członkowie CONFIAD, w tym m.in. PICLIS, zgłosili swoje zastrzeżenia co do niejasności tych przepisów oraz co do ich skrajnej niekorzystności dla przedstawicieli celnych. Z inicjatywy PICLiS, CONFIAD postanowił kontynuować rozpoczęte już działania w tej materii.

bianculli 15x20 b

Możliwość komentowania jest wyłączona.