Mianowanie Prof. Wiesława Czyżowicza Członkiem Zwyczajnym Komitetu Zarządzającego Międzynarodowej Sieci Uniwersytetów Celnych

W związku z mianowaniem Prof. Wiesława Czyżowicza
Członkiem Zwyczajnym  Komitetu Zarządzającego Międzynarodowej Sieci Uniwersytetów Celnych (International Network of Customs Universities – INCU) pragniemy Panu Profesorowi gorąco pogratulować i życzyć dalszych sukcesów zawodowych.
Zgodnie ze statutem INCU to międzynarodowa  organizacja ściśle współpracująca ze Światową Organizacją Celnictwa (WCO) w zakresie wypracowywania ramowych standardów kształcenia zarówno kadr celniczych jak i specjalistów celnych dla biznesu. Organizacja ta skupia  uczelnie i instytuty naukowo-badawcze z całego świata  zajmujące się problemami celnictwa.

Piotr Gołdyn
Prezes
Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji

Możliwość komentowania jest wyłączona.