Spotkanie w Warszawie

Na zaproszenie firmy Deloitte w dniu 24.08.2017 w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie prezesa Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji pana Piotra Gołdyna i dyrektora Agencji Celnej GOLDI Sp. z o.o. pana Roberta Wojciechowskiego dotyczące oceny funkcjonowania Służby Celnej w Polsce i perspektywy rozwoju współpracy ze środowiskiem gospodarczym agencji celnych.
Firma Deloitte na zlecenie TAXUD dokonuje audytu funkcjonowania S.C. w Polsce i z tego to powodu prowadzi konsultacje zarówno ze środowiskiem administracji państwowej jak i środowiskiem gospodarczym w celu uzyskania obiektywnego obrazu jej funkcjonowania i perspektywy rozwoju w oparciu o symbiozę obu środowisk.
Tematy, które zostały poruszone na spotkaniu pojawiają się w debacie branżowej od lat i nie są niczym nowym, jednakże warto je podnosić przy każdej okazji, która może doprowadzić do zwiększenia zaufania i poprawy współpracy zarówno firm dokonujących międzynarodowego obrotu towarowego jak i agencji celnych z administracją celną.
Najważniejsze zagadnienia poruszane na, uważam owocnym spotkaniu, to solidarna odpowiedzialność w procedurach uproszczonych, zwiększenie odpowiedzialności związanej z udzieleniem gwarancji (niejednoznaczne zapisy o odnawialności gwarancji w UKC), brak rozwiązań (sugerowanych już przez PICLIS) w możliwości stosowania zabezpieczenia należności VAT bez konieczności składania zabezpieczenia przez podmioty dokonujące importu, brak wspólnych kontroli na wschodniej granicy, co powoduje dłuższy czas przekroczenia granicy, brak możliwości odpraw na granicy wschodniej (argumentowane często wydłużeniem czasu odprawy granicznej co według nas nie musi mieć miejsca), niejednolite przepisy w UE w stosowaniu certyfikatów sanitarnych (rozbieżna lista towarów) i na koniec skomplikowane systemy celne, które wymagają już od użytkownika wiedzy wręcz informatycznej a nie celnej.
Uwagi wyartykułowane zarówno prze prezesa Piotra Gołdyna jak i dyrektora Roberta Wojciechowskiego zostały skrupulatnie odnotowane i z pewnością zostaną dobrze wykorzystane do przyjęcia konkluzji na przyszłe funkcjonowanie szeroko pojętej współpracy podmiotów gospodarczych z administracją celną w Polsce.

Możliwość komentowania jest wyłączona.