Warsztaty Transgranicznego Centrum Logistycznego

W dniu 29.06.2015 w Collegium Polonicum w Słubicach, odbyły się warsztaty mające na celu zakreślenie ram kierunku rozwoju Euroregionu Viadrina poprzez utworzenie Transgranicznego Centrum Logistycznego.Podstawowymi założeniami projektu utworzenia TCL jest wykorzystanie i rozwój istniejącej infrastruktury celno – logistycznej ( przede wszystkim Terminal Towarowych Odpraw Celnych Świecko) jak również przygotowanie terenów pod inwestycje magazynowe, które mają na celu rozwinąć sieć dystrybucji towarów na teren Polski i Niemiec. W założeniach projektu znajdujemy również wsparcie dla szkolenia przyszłej kadry potencjalnych inwestorów na naszym terenie.

Projekt realizowany jest przy udziale; Gmina Słubice, Powiat Słubicki, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji, Miasto Frankfurt nad Odrą, Investor Center Ostbrandenburg, Miasto Eisenhuttenstat, Port Eisenhuttenstat

Fotorelacje przygotował; Investor Center Ostbrandenburg

Fotorelacja P1040066 P1040067 P1040068 P1040069 P1040070 P1040071 P1040072 P1040073 P1040074

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.