Służba Celna na konferencji Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji „Polska i Ukraina zawsze razem”

W dniu 10.10.2014 z inicjatywy Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji i Ukraińskiego Stowarzyszenia Agentów Celnych odbyło się polsko-ukraińskie Forum pod nazwą

  „Polska i Ukraina zawsze razem”

Dzięki zaangażowaniu się w przedsięwzięcie czołowych przedstawicieli Służby Celnej i nauki, spotkanie miało profesjonalny i merytoryczny charakter i przyczyniło się do zbliżenia i zacieśnienia współpracy zmierzającymi do uproszczeń i usprawnień obrotu towarowego pomiędzy naszymi krajami.

Forum otworzył i dokonał pierwszej prezentacji przewodniczący Rady Konsultacyjnej Służby Celnej pan prof. Wiesław Czyżowicz, który omówił zagadnienie;

„Bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw w procedurach celnych na granicy polsko-ukraińskiej”

Prezentacja-Przemyśl -Pl-Ukr Konferencja agentów celnych – 141010

Kolejne wystąpienie w wykonaniu pani dr. Ewy Gwardzińkiej – wykładowcy SGH, obejmowało tematykę ;
„Instytucja AEO – blaski i cienie”

Konferencja Polsko-Ukraińskie Forum „Polska i Ukraina – zawsze razem”

Następne niezmiernie interesujące, przygotowywane lub już wprowadzone rozwiązania w ułatwieniach w obrocie towarowym z zagranicą przedstawione przez przedstawicieli Izb Celnych to;

– pani podinsp. Jadwiga Zenowicz v-ce dyr. Izby Celnej w Przemyślu

Prezentacja z-cy Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu Jadwigi Zenowicz

– pan podinsp. Bartosz Gruszecki nacz. Urzędu Celnego w Przemyślu

Prezentacja Naczelnika Urzędu Celnego w Przemyślu Bartosza Gruszeckiego

– pan mł.insp. Jerzy Siedlanowski v-ce dyr. Izby Celnej w Białej Podlaskiej

Prezentacja z-cy Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej Jerzego Siedlanowskiego

Fotorelacja:

Możliwość komentowania jest wyłączona.