Nominacja Prof. Artura Kusia na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

W związku z nominacją Prof. Artura Kusia na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie chcemy poinformować, że Prof. Kuś nie będzie brał dalszego udziału w pracach grupy eksperckiej Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji.
Jednocześnie pragniemy Panu Profesorowi gorąco pogratulować nominacji i życzyć dalszych sukcesów zawodowych.

Piotr Gołdyn
Prezes
Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji

FORUM EKSPORTU 2017 Polski eksport w gospodarce globalnej

Poniżej zaproszenie i program Forum
zaproszenie

Wystąpienie prezesa PICLiS Pana Piotra Gołdyna na Forum Eksporterów w Lublinie

                   Eksport Pośredni w Świetle UKC i Ustawy o VAT

Dzień dobry Państwu

Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie, jest to dla mnie duże wyróżnienie, że mogę wystąpić przed Państwem w tak zacnym gronie.

Bodźcem do podjęcia tematu eksportu pośredniego była dla mnie dyskusja nad definicją eksportera, którą odbyliśmy na jednym ze spotkań Konfederacji Europejskich Agencji Celnych CONFIAD, którego jesteśmy członkiem i będąca przedmiotem doprecyzowania przez KE. Intencją KE jest doprecyzowanie definicji eksportera tak aby była łatwiejsza do zinterpretowania i nie budziła wątpliwości w świetle prawa celnego i podatkowego. Zmiany te nie wpłyną jednak na dotychczasowe założenia, konstrukcję prawną i statut eksportera tak więc mogę przeprowadzić swoją analizę w oparciu o aktualne UKC i Ustawę o VAT. Mój przewód dotyczyć będzie eksportu pośredniego.
Czytaj dalej

Pismo w sprawie KAS- odpowiedź MF na stanowisko PICLiS

Szanowni Państwo,

Poniżej przypominamy treść naszego stanowiska w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej KAS w województwie lubuskim i odpowiedź Ministerstwa Finansów w tej sprawie.
Czytaj dalej

Zapytanie Prezesa PiCLIS w sprawie wzmożonych rewizji celnych

Na prośbę naszych członków w dniu dzisiejszym tj. 21.12.2016 r. prezes PICLIS Piotr Gołdyn przeprowadził rozmowę telefoniczną z Departamentem Kontroli i Rzecznikiem Prasowym Służby Celnej, którym zgłosił zaniepokojenie, radykalnie zwiększającymi się w ostatnim czasie ilościami rewizji celnych, automatycznie wydłużającymi czas odprawy celnej.

Jak informują nasi członkowie problem dotyczy Izby Celnej Warszawskiej (oddział Pruszków) i Biało Podlaskiej. Efektem przeprowadzonej rozmowy pozostaje deklaracja zweryfikowania uwag naszych członków przez Służbę Celną, zajęcie stanowiska i ewentualnie wyeliminowanie zbyt szerokiego zakresu kontroli.

Otrzymaliśmy informację, że weryfikacja ta zostanie przeprowadzona w ciągu najbliższych dni. O efektach postępowania poinformujemy na naszej stronie internetowej w czasie między świątecznym.

Wyrok TSUE

Szanowni Państwo

poniżej komentarz naszego prawnika;

Zgodnie z tą interpretacją (w załączeniu) jeżeli agencja celna zapłaci za importera podatek VAT (w interpretacji chodziło o agencję która działała w upoważnieniu pośrednim), to ten podatek nie jest dla agencji celnej odliczalny. Podatek VAT importowy może stanowić podatek VAT naliczony ale tylko dla importera, nawet jeżeli tak jak w tej sprawie agencja była zgłaszającym (jako przedstawiciel pośredni).
Należy również zwrócić uwagę na to, że Urząd Skarbowy powołuje się na interpretację wynikającą z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z tym wyrokiem przewoźnik, który zapłaci VAT wynikający z niezamkniętej procedury tranzytu, również nie odliczy sobie tego VAT, gdyż ten podatek jest podatkiem importera a nie przewoźnika. Przewoźnik jest tylko obowiązany do zapłaty.
Co do zasady (ale już nie co do skutku) zgadzam się z tą interpretacją.
Pozdrawiam
Piotr Gołdyn
Prezes Zarządu

 

 

Wniosek o zmiany w UKC

Poniżej prezentujemy treść wniosku jaki został złożony w imieniu zarządu PICLiS na spotkanie członków zarządu CONFIAD, który odbywa się w dniu dzisiejszym tj. 14.09.2016 w Paryżu z prośbą o przekazanie sformalizowanych uwag KE.
Czytaj dalej

Powitanie – zaproszenie

Serdecznie witam nowych członków Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji,
Agencję Celną Krzysztof Ślęzak,Agencję Celną DTA Sp. z o.o. i Agencję Celną “Korporacja AGO” Małgorzata Warzecha,jednocześnie zapraszając kolejne podmioty do podjęcia współpracy z naszą Izbą w obliczu ogromu nowych wyzwań związanych z wprowadzeniem UKC i koniecznością wpływania jak najszerszym gronem na zmiany w jego zapisach zarówno na poziomie krajowym a przede wszystkim unijnym.

Piotr Gołdyn
Prezes Izby

Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 17/2016

W dniu 4 czerwca 2016 r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/887 z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit
Czytaj dalej