Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 26/2016

W dniu 6 października 2016 r. opublikowane zostały:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1774 z dnia 4 października 2016 r. zmieniająca decyzję Komisji 2010/381/UE w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi
Czytaj dalej

Wniosek o zmiany w UKC

Poniżej prezentujemy treść wniosku jaki został złożony w imieniu zarządu PICLiS na spotkanie członków zarządu CONFIAD, który odbywa się w dniu dzisiejszym tj. 14.09.2016 w Paryżu z prośbą o przekazanie sformalizowanych uwag KE.
Czytaj dalej

Powitanie – zaproszenie

Serdecznie witam nowych członków Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji,
Agencję Celną Krzysztof Ślęzak,Agencję Celną DTA Sp. z o.o. i Agencję Celną „Korporacja AGO” Małgorzata Warzecha,jednocześnie zapraszając kolejne podmioty do podjęcia współpracy z naszą Izbą w obliczu ogromu nowych wyzwań związanych z wprowadzeniem UKC i koniecznością wpływania jak najszerszym gronem na zmiany w jego zapisach zarówno na poziomie krajowym a przede wszystkim unijnym.

Piotr Gołdyn
Prezes Izby