Wniosek o zmiany w UKC

Poniżej prezentujemy treść wniosku jaki został złożony w imieniu zarządu PICLiS na spotkanie członków zarządu CONFIAD, który odbywa się w dniu dzisiejszym tj. 14.09.2016 w Paryżu z prośbą o przekazanie sformalizowanych uwag KE.
Czytaj dalej

Powitanie – zaproszenie

Serdecznie witam nowych członków Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji,
Agencję Celną Krzysztof Ślęzak,Agencję Celną DTA Sp. z o.o. i Agencję Celną „Korporacja AGO” Małgorzata Warzecha,jednocześnie zapraszając kolejne podmioty do podjęcia współpracy z naszą Izbą w obliczu ogromu nowych wyzwań związanych z wprowadzeniem UKC i koniecznością wpływania jak najszerszym gronem na zmiany w jego zapisach zarówno na poziomie krajowym a przede wszystkim unijnym.

Piotr Gołdyn
Prezes Izby

Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 17/2016

W dniu 4 czerwca 2016 r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/887 z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit
Czytaj dalej