Pismo w sprawie KAS- odpowiedź MF na stanowisko PICLiS

Szanowni Państwo,

Poniżej przypominamy treść naszego stanowiska w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej KAS w województwie lubuskim i odpowiedź Ministerstwa Finansów w tej sprawie.
Czytaj dalej

Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 5/2017

W dniu 11 lutego 2017 r. opublikowane zostały:

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – dot. kodów 9401 i 9403

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_045_R_0005&from=PL )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/242 z dnia 10 lutego 2017 r. wszczynające przegląd rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/184 i 2016/185 (rozszerzających ostateczne cła wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu) w celu ustalenia możliwości przyznania zwolnienia od tych środków jednemu producentowi eksportującemu z Malezji, uchylenia cła antydumpingowego w odniesieniu do towarów przywożonych przez tego producenta eksportującego oraz objęcia rejestracją towarów przywożonych przez tego producenta eksportującego
Czytaj dalej

Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 2/2017

W dniu 20 stycznia 2017 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/94 z dnia 19 stycznia 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036
Czytaj dalej

Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 32/2016

W dniu 20 grudnia 2016 r. opublikowane zostały:

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu w sprawie środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu biodiesla pochodzącego z Argentyny i Indonezji, w następstwie zaleceń i ustaleń przyjętych przez Organ Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu w sporze UE – Środki antydumpingowe nałożone na biodiesel (DS473)
Czytaj dalej