Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 17/2016

W dniu 4 czerwca 2016 r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/887 z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit
Czytaj dalej

Newsletter Izby Celnej w Rzepinie nr 14/2016

W dniu 12 maja 2016 r. opublikowane zostały:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/703 z dnia 11 maja 2016 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009
Czytaj dalej

„(Nie) aż takie ryzyko agencji celnych – przemyślenia do art. 33a ustawy o VAT”

„(Nie) aż takie ryzyko agencji celnych – przemyślenia do art. 33a ustawy o VAT”

Paweł Polakowski

Wstęp – tło prawne

Dla branży związanej z międzynarodowym obrotem towarowym dzień 1 maja 2016 r. był ważną datą – z tym dniem weszły w życie nowe regulacje unijne z zakresu ceł: Unijny Kodeks Celny[1] wraz z Rozporządzeniem Wykonawczym[2], Rozporządzeniem Delegowanym[3] oraz Przejściowym Rozporządzeniem Delegowanym[4], przesądzając tym samym w zasadzie o zakończeniu stosowania dotychczasowego Wspólnotowego Kodeksu Celnego[5] oraz Przepisów Wykonawczych.
Czytaj dalej

Uwagi do Ministerstwa Finansów w sprawie zmiany art. 33a ust. 8 ustawy o VAT

Świecko, dnia 27.04.2016 r.

Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji
TTOC Świecko 37 pok. nr 22
69-100 Słubice

STANOWISKO POLSKIEJ IZBY CŁA LOGISTYKI I SPEDYCJI DOTYCZĄCE PROJEKTU Z DNIA 12 KWIETNIA 2016 R. USTAWY O ZMIANIE USTAWY – PRAWO CELNE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
(w zakresie  zmiany art. 33a ust. 8 ustawy o VAT)

Czytaj dalej

Konferencja o Transgranicznym Centrum Logistycznym

Przy udziale pani minister Infrastruktury Brandenburgii Kathrin Schneider na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, zaprezentowano idee profilowania Transgranicznego Centrum Logistycznego w oparciu o miasta Słubice, Frankfurt Oder, Eisenhuettenstadt. Wśród niekwestionowanych autorytetów po stronie polskiej swoją obecnością i wiedzą wspierał nas między innymi pan prof. Wiesław Czyżowicz, któremu na sercu leży rozwój regionu przygranicznego i infrastruktury obu miast.

Relacja Powiatu Słubickiego:

Czytaj dalej